Diccionari del ciclista  

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -

   

- A ---------------------------------------------------------

"Acoples".    Dos prolongacions que s'acoplen als extrems del manillar per augmentar la comoditat i el número de posicions per les mans.
       

Ahead.    Sistema de direcció que fa servir un tub de direcció llis encontes d'un de rosca, i manté en el seu lloc els rodaments de la direcció per mitjà de la posició de la "potència" en el tub de direcció. Estalvia pes i facilita l'ajust.

   

"Aleta de tiburón".   Protector col·locat en la beina dreta per evitar danys produits per cops de la cadena.

                            

Allen (clau).    Eina patentada. Es presenta, generalment, en forma de "L" i serveix per apretar cargols de cap hexagonal.

                                  

- B ---------------------------------------------------------

Barra.    Manera comú de anomenar al tub horitzontal del quadre ("cuadro").
                      
Bastidor.    v. "Cuadro".                                
                           
Batalla.     Distància entre eixos de les rodes d'una bicicleta.
                                  
"Biconificado".    Denominació aplicada al tipus de tubería per quadres que tenen les pareds més fines pel centre que pels extrems, per aconseguir una major lleugereça i reforzar les unions.
                          
Biela.    Braç de palanca que uneix el pedal al pedalier.                          
                                    
Bomba.    Aparell per inflar les rodes.
                                     
Brida.    Pestañes o carrets dels "bujes". / Petita tira de plàstic utilitzada com abraçadera.
                                                    
Bucle.    Petit cable utilitzat en els frens de "tiro central" per unir les "levas" o braços de fre. / Recorregut d'un circuit de rallye.
                                                    
"Buje".    Construit amb un tub buit que s'enxampla en els extrems i forma una pestanya o carret que permet l'acoplament dels radis.
                                      
BTT.    (Bicyclette Tout Terrain = Bicicleta Todo Terreno) o como diuen els francessos  per referir-se a alló que en USA es diu Mountain Bike.
                                

- C ---------------------------------------------------------

Cadència.    Girament a ritme dels pedals a una velocitat determinada que pot expressar-se en revolucions per minut (r.p.m.).
                            
Caixa de pedalier.    Part del "cuadro" on s'uneixen el tub oblic (o del sillín), el tub vertical i les beines posteriors. En el seu interior porta l'eix pedalier. És una zona sotmesa a grans tensions, per tant ha de ser rígida i resistent.
                                   
Cala.   Peça metàlica col·locada en la sola de l'espardenya. Forma part del sistema de fixació dels pedals automàtics.
                                 
Calibre.   Messura d'espesor de pared dels tubs de quadre o del diàmetre dels radiss
                                       
Càmara.    Tub anul·lar de cautxú o làtex, col·locat al voltant de la llanta. Permet l'allotjament d'aire en el seu interior a diferentes pressions a través d'una vàlvula.
                                   
Cantilever.    Fre de tir central, accionat per un cable que tira d'un bucle al qual en els seus extrems s'uneixen unes "levas" de fre.
                                    
Capità.    En l'argot ciclista, és el conductor d'un tàndem.
                                              
"Cazoleta".    Peça d'aliatge sobre la que descansen i giren les boles dels rodaments.
                                                   
"Cono".     Peça metàlica enroscada en l'eix del "buje" o del pedal per mantenir els rodaments en la posició correcta.
                                                 
Corona.    Roda amb dents que s'ajusta al cos del pinyò, en un número cada cop major i sobre la que corra la cadena.
                                                
"Cromo-molibdeno".    Cro-Moly és el nom banal i es refereix a la aliatge d'acer combinat amb crom i molibdé, la més comú. És un material absorvent, però menys rígit que l'alumini, més còmode però menys directe.
Els bons constructors aconsegueixen que el Cro-Moly competeixi amb l'alumini en quant a pes i força.
- Fabricants més destacats:  Reynolds, Columbus, Tange, True Temper, Fuji, Dedacciai.
- 4130 és un número metal·lúrgic reservat per al millor Cro-Moly.
                                    
"Cuadro".     És la part més important de la bicicleta, perque d'ell depend la forma, la lleugereça, la solideça i l'estabilitat de la mateixa, i sobre tot, la posició del ciclista.
És l'estructura de suport de la bicicleta, sobre la qual es monten tots els components.
                                         
"Cubierta".     Emboltall protector, de teixit recobert de cautxú, que envolta la càmara d'aire i és la que pateix el frec amb el terra.
                      
"Cuernos".     v. Acoples.
                                
Culotte.     Pantaló específic per practicar el ciclisme.
                                        
Corvatura de la forqueta.     Distància de separació de la puntera davantera de la part recta de la forqueta.
Clau.     Instrument que serveix per apretar o afluixar femelles.
Algunes claus bàsiques per a bicicletes: allen, clau de radis, clau fixe, clau anglesa.
                                     

- D ---------------------------------------------------------

"Desarrollo".     És el número de metres i centímetres que la bicicleta recorre per cada volta completa del pedalier. Aquest recorregut denpend del diàmetre de la roda i del número de dents dels plats i corones.
                                 
Desviador.     Sistema per desplaçar la cadena d'una corona a una altra, o d'un plat a un altre.
 
Direcció.     És el conjunt que uneix la forqueta amb el quadre, permetent que el tub de la forqueta giri dins del tub frontal del quadre i fa possible guiar la bicicleta cap a la direcció dessitjada.
                                            

- E ---------------------------------------------------------

Eix.     Vareta o barra que atravessa un cos giratori i l'hi serveix de suport en el moviment.
                                                         
Eix pedalier.     Peça situada transversalment en la caixa de pedalier i en els seus extrems s'acoplen les bieles.
                               
"Elastómero".     Motlle de cautxú o uretan utilitzat com amortidor en alguns sitemes de suspensió.
                            
"Eslabón".     Peça corva i tancada que enllaça amb unes altres forman la cadena. Cada "eslabón" (anella) és un petit joc de rodaments de rodets.
                                        
Extractor.     Aparell mecànic que serveix per extreure un peça (pinyó, biela).
                                         

- F ---------------------------------------------------------

Filet.     Espiral sortint del cargol o de la femella.
                                                
Fogoner.     La persona que va darrera en un tàndem.
                                                 

- G ---------------------------------------------------------

Gore-Tex.     Marca registrada d'un teixit microporos que permet el pas de la suor però impedeix l'entrada d'aigua.
 

- H ---------------------------------------------------------

Híbrida.     Terme que s'aplica a un disseny de bicicleta, amb rodes de 700C, que combina les característiques de la bicicleta de muntanya i la de carretera.
                                          
"Horquilla".     Peça formada pel tub de direcció i els braços que subjecten el "buje" de la roda davantera.
                                              
"Horquilla" de suspensió.    Forqueta amb amortidors que proporciona major comoditat i control.
Actualment existeixen diferents sistemes d'amortiguació conformats per diferents combinacions de molles, "elastómeros", aire i oli.
                                                   

- I ----------------------------------------------------------

                                     

- J ---------------------------------------------------------

                                        

- K ---------------------------------------------------------

                                                  

- L ---------------------------------------------------------

"Leva".     Peça del fre que va subjecta al pivot. És la que gira quan accionem la maneta i la que apropa la pastilla fins la superfície de frenada de la llanta.
                                                 

- LL -------------------------------------------------------

Llanta.   Anell metàlic d'aliatge d'alumini.
                                               
                                                              

- M --------------------------------------------------------

Maneta.     Palanca per accionar el fre.
                                                    
Manillar.     Peça dels vehícles de dos rodes en la que s'arrapengen les mans i serveix per dirigir la màquina.
                                                       
MCU.     Uretano Micro Celular. Els "elastómeros" fabricats en MCU tenen un rendiment més estable.
                                                       
Mission-Control.     (Mot anglès) Patentat per Klein, és un sistema de poténcia-direcció amb rodaments de precissió, on el manillar i la poténcia són una sola peça.
                                                 
Monocasc.     Mètode de construcció en el qual la carcasa o superfície externa té una funció de càrrega estructural i tantmateix serveix de carroceria.
                                                   
Mountain bike.     (Mot anglès) Bicicleta de muntanya.
                                          
Moviment central.     El grup de moviment central està format per l'eix pedalier, les bieles i els plats.
                                                 
MTB.     Abreviatura de MounTain Bike.
                                                  

- N ---------------------------------------------------------

Neumàtic.     Consta d'un anell tubular de goma elàstica anomenada càmara, que s'omple d'aire a pressió, i d'una coberta de cautxú vulcanitzat molt resistent.
 
Nucli.     Cos del pinyó. És d'acer tractat tèrmicament i està format per un cilindre intern i un altre extern, superposats i units entre si. En el seu interior s'allotja un complex sistema de llengüetes i rodaments.
 
Nus del seient.     Punt d'unió dels tirants, el tub del seient i (si escau) el tub horitzontal.
 

- O ---------------------------------------------------------

OCLV.     La fibra de carbono de Trek és una barreja de fibra de carbono (65%) i epoxi (35%). Alta qualitat, resistència i lleugereça.
 
"Odómetro".     Part del ciclocomputador que enregistra automàticament la distància, en increments d'1 milla o 1 Km, sempre que la roda estigui donant voltes.
     
Overzise.     (Mot anglès) Tubs de gran diàmetre. / Direccions sobredimensionades d'1 1/8 i d'1 ¼ de polçada.
    

- P ---------------------------------------------------------

Pàjara.     La famosa pàjara dels ciclistes fa referència a la fatiga que té lloc desprès d'un exercici prolongat, probablement degut a l'esgotament de reserves de glucògeno muscular.
 
Palanca.     Barra inflexible que s'arrapenja i pot girar sobre un punt, i serveix per transmitir la força.
 
Parrilla.     Coraça metàlica que acoplada a la bicicleta serveix per transportar paquets o equipatge.
                                                  
Pedal.     Plataforma que ajuda al peu a empenyer la biela.
                                              
Pedal automàtic.    Amb un sistema semblant a les fixacions d'esquí, els pedals s'engantxen en una placa metàlica (cala) que està situada en la part inferior d'unes espardenyes especials i proporcionan un pedaleix més segur i eficaç.
                                 
Pedalier.     Eix del pedalier o joc de pedalier.
                                            
Pinyó (Roda lliure).     És un dels tres òrgans que composen el mecanisme de tracció d'una bicicleta. Va enroscat al costat dret del "buje" del darrera i està format pel nucli i les corones.
                                                
Pivot.     Pivot de montatge: peça soldada a les vaines o a la forqueta per instal·lar els frens de tir central. / Peça cilíndrica que quira sobre una part fixa que serveix de suport: el pivot de l'amortiguació del darrera.
                                        
Plat.     Engranatge central o roda dentada que, engantxat a l'estrella de biela dreta, forma part de la tracció mecànica de la bicicleta i sobre el que corre la cadena.
El número de dents varia segons les especificacions. Per al triple plat de la mountain bike existeixen vàries combinacions: el clàsic 48/46-36-24, o el més actual (a data de Setembre de 1.999) 44/42-32-22.
                                   
Potència.     Uneix el manillar al quadre a través del tub de direcció. La forma i el tamany de la potència determinen la posició del manillar.
                                                      
Presió.     En el lateral de la coberta figura la presió racomenada per rodar amb eficàcia.
Ajusta la presió de l'aire segons el terreny o la comoditat que busquis, però recorda que amb poca presió és més facil puntxar.
                                    
Presta.     Tipus de vàlvula, banalment "válvula fina", que funciona pel principi de l'èmbol, que és mantingut en la seva posició per una femella colocada en l'extrem. Per inflar un neumàtic amb aquest tipus de vàlvula, només es pot utilitzar la "bomba" de bicicleta.
                                         
Polçada.     Unitat de messura de longitud. En USA equival a 2,54 cm.
                                               
"Pulsómetro".     Medidor de freqüència cardíaca, format d'un emisor toràcic i un receptor, que pot colocar-se en el canyell o en el manillar.
                                                
Puntera.     Peça metàlica en forma d'U situada en els extrems de la forqueta davantera i de les vaines del darrera, i que serveix per sostenir els eixos de les rodes.
                                                        

- Q ---------------------------------------------------------

"Quilla".     O carcassa, és la part rígida del seient. Construida de material plàstic i en el seu interior s'allotja el bastidor construit per dos varilles.
                                               
Quiosc.     Lloc d'abituallament ràpid.
                                                     

- R ---------------------------------------------------------

Racor.     (Mot francès) Peça metàlica on penetren els tubs del quadre per unirse entre ells. Els racores incrementen el pes del quadre però també la resistència de l'unió.
                                  
Radi.     Cada una de les varetes metàliques que uneixen la llanta amb l'eix de la roda.
                                     
Rastral o calapeu.     Peça metàlica o de plàstic que s'acopla en la part davantera dels pedals i contribueix a fixar el peu per mitjà d'una corretja.
                                        
Reflector.     Aparell de superfície brunyida que reflecta la llum.
                                     
Rodament.     Coxinet format per dos anells o cilindres concèntrics entre els quals va una corona de boles o rodets que poden girar lliurement.
                                  
Rodet.     Màquina per entrenament estàtic.
                                                    
Roldana.    Rodeta del cambi.
                                   

- S ---------------------------------------------------------

Schraeder.     Tipus de vàlvula, banalment "válvula gorda".
                                       
Shimano.     Empresa japonesa, líder mundial en la fabricació de components per bicicletes.
                             
SPD (Shimano Pedaling Dyamics).    Combinació espardenyes-pedal automàtic de Shimano. El sistema Shimano SPD és el més extés en l'apartat de pedals automàtics.
                                            
Suspensió.     Conjunt de peces i mecanismes destinats a fer elàstic la força del quadre de la bicicleta sobre els eixos de les rodes.
                                        

- T ---------------------------------------------------------

"Taco".     Troç de goma que incideix sobre la llanta. / Sortint de la sola de l'espardenya fet per sostenir o equilibrar la mateixa.
                           
Tàndem.     Bicicleta que té seients i pedals per a dos ciclistes que van un darrera de l'altre.
                                   
Tensor.    Que tensa o serveix per tensar.
                                   
"Tija" del seient.    La seva funció és la de fixar la posició del ciclista, sobre tot en alçada.
Fabricada en allienatges lleugers, es tracta d'un tub cilíndric coronat amb un sistema d'abraçadera que permet pressionar les varetes del seient.
                                     
Tirant.     Tub corresponent al quadre que connecta el nus del seient amb les punteres del darrera.
                                               
Transmisió.     Conjunt de mecanismes col·locats entre les cames del cicliste i la roda motriu. Està formada per plats, la cadena i els pinyons.
                                            
Trialera.     Camí normalment estret de dificultos recorregut degut a roques, pedres i regateres creades per les inclemències de la meteorologia.
                                       
"Triconificado".     Tub encara més fi i lleuger que el biconificat.
                                                                 
"Tronchacadenas".     Eina utilitzada per obrir la cadena desplaçant el passador d'una de les anelles ("eslabón").
                                    
Tub.     Peça buida, de forma comúnment cilíndrica i generalment oberta en els extrems. Es fa servir per la construcció del quadre.
                                                 

- U ---------------------------------------------------------

U.     El fre en forma d'U solia estar situat en la part del darrera de la bicicleta i tenia un cos format per dos palanques corves i les corresponents pastilles. Molt potent, però pesat i de dificil regulació. Ademés d'embarrar-se amb facilitat, actualment (a data de Setembre de 1.999) està en desús.

- V ---------------------------------------------------------

V, brakes.     Frens V. Han conquistat el territori del sistemes de frenada, gràcies a les seves innovacions: el tir del cable des d'una de les lleves i el sistema pel que les pastilles toquen perpendicularment a la llanta, la qual cosa es tradueix en potència i control de frenada.
                                     
"Vaina".     Tub del quadre que connecta la caixa del pedalier amb la puntera del darrera.
                                 
Vàlvula.     Peça a través de la qual es fica l'aire a la càmara.
                                    
"Varga".     Part més empinada d'una pujada.
                                    
Velocímetre.     Aparell que indica la velocitat de translació d'un vehícle.
                                                
"Vereda".     Camí estret, comúnmnet format pel pas de persones i animals.
                                        

- W --------------------------------------------------------

Windstopper.     Marca registrada de teixit considerat el més impenetrable al vent.
                               

- Y ---------------------------------------------------------

Y.     Série de bicicletes de doble suspensió de Trek.
                                          

- Z ---------------------------------------------------------

"Zapata".     Pastilla de goma que entra en contacte amb la llanta quan s'acciona el fre.